ROK ZAŁOŻENIA 1966
Laboratorium Eko-Labor
Laboratorium Eko-Labor
Laboratorium Eko-Labor

noflash
EKO-LABOR LABORATORIUM

Eko-Labor badania środowiskowe

EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy w Krakowie prowadzi szeroki zakres badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz w środowisku ogólnym na terenie całej Polski.

LABORATORIUM EKO-LABOR OFERUJE AKREDYTOWANE BADANIA W ZAKRESIE:

Pomiary na stanowiskach pracy - pomiary środowiskowe
 • Pobieranie próbek pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna) oraz substancji chemicznych
 • Oznaczanie stężeń pyłów przemysłowych (frakcja wdychalna i respirabilna)
 • Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki
 • Pomiary hałasu w środowisku pracy
 • Pomiary oświetlenia
 • Pomiary drgań mechanicznych / wibracji ogólnych i miejscowych
 • Pomiary mikroklimatu umiarkowanego i gorącego
 • Pomiary wydatku energetycznego (również dla celów ZUS)
Pomiary w środowisku ogólnym
 • Pomiary emisji hałasu do środowiska od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • Imisja - zawartość frakcji pyłu zawieszonego PM 10
Zakres akredytacji Nr AB 1030 (do pobrania w formie PDF)

LABORATORIUM EKO-LABOR ŚWIADCZY PONADTO USŁUGI NIE WCHODZĄCE W POWYŻSZY ZAKRES AKREDYTACJI:
 • Oznaczanie stężeń substancji chemicznych
 • Pomiar mikroklimatu zimnego
 • Pomiary pola elektromagnetycznego
 • Opracowania karty i rejestrów pracowniczych
 • Dobór ochronników słuchu
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Przeglądy ekologiczne
 • Pozwolenia zintegrowane i sektorowe
 • Opracowania wyników badań w zakresie ochrony środowiska

EKO-LABOR 2009

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WYKONANIE: STUDIO NIVO