ROK ZAŁOŻENIA 1966
Laboratorium Eko-Labor
Laboratorium Eko-Labor
Laboratorium Eko-Labor

noflash
EKO-LABOR LABORATORIUM

Eko-Labor - Badania środowiskowe

EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy w Krakowie prowadzi szeroki zakres badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz w środowisku ogólnym na terenie całej Polski.

LABORATORIUM EKO-LABOR OFERUJE AKREDYTOWANE BADANIA W ZAKRESIE:

Pomiary na stanowiskach pracy - pomiary środowiskowe
  • Pobieranie próbek pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna) oraz substancji chemicznych
  • Oznaczanie stężeń pyłów przemysłowych (frakcja wdychalna i respirabilna)
  • Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki
  • Pomiary hałasu w środowisku pracy
  • Pomiary oświetlenia
  • Pomiary drgań mechanicznych / wibracji ogólnych i miejscowych
  • Pomiary mikroklimatu umiarkowanego i gorącego
  • Pomiary wydatku energetycznego (również dla celów ZUS)
Pomiary emisji hałasu
  • Pomiary emisji hałasu do środowiska od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
Monitoring jakości powietrza
  • Imisja - zawartość frakcji pyłu zawieszonego PM 10
Nieprzerwanie od kilkunastu lat prowadzimy monitoring frakcji PM10 pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym, a nasze stanowiska włączane były do ogólnopolskiej sieci monitoringowej.
W wyżej wymienionym zakresie współpracujemy ze Świętokrzyskim oraz Małopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. (Zobacz więcej...)

Zakres akredytacji Nr AB 1030 (do pobrania w formie PDF)

EKO-LABOR 2009

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WYKONANIE: STUDIO NIVO