O firmie

Historia firmy sięga roku 1966, kiedy to zostało utworzone Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy wchodzące w strukturę Lekarskiej Spółdzielni Pracy. Początkowo Laboratorium wykonywało badania z zakresu higieny pracy, a od około połowy lat siedemdziesiątych również z zakresu monitoringu atmosfery i pomiary emisji substancji toksycznych do atmosfery z zakładów pracy.

W dniu 16.04.2009 roku EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy w Krakowie ul. Łąkowa 27, uzyskało akredytację potwierdzoną certyfikatem akredytacji o numerze AB 1030 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Najważniejszym celem w działalności Laboratorium EKO-LABOR jest:

OSIĄGNIĘCIE, UTRZYMANIE I DOSKONALENIE WYSOKIEGO POZIOMU PRZEPROWADZANYCH BADAŃ DLA ZDOBYCIA ZAUFANIA KLIENTÓW, A TYM SAMYM POTWIERDZENIE KOMPETENCJI TECHNICZNYCH LABORATORIUM

Aktualnie laboratorium prowadzi szeroki zakres badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy na terenie całej Polski. Klientami są firmy powiązane z szeroko pojętym przemysłem ciężkim, chemicznym, elektronicznym, produktów spożywczych, papierniczym, energetycznym, tekstylnym, a także placówki naukowo badawcze, szpitale, szkoły wyższe. Współpracujemy z wieloma uczelniami oraz jednostkami naukowo - badawczymi takimi jak: Politechnika Krakowska, AGH, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu oraz Instytut Odlewnictwa. W ofercie klienci mogą znaleźć m.in. pobieranie substancji chemicznych, badania zapylenia, drgań mechanicznych / wibracji, hałasu, oświetlenia, mikroklimatu umiarkowanego oraz gorącego na stanowiskach pracy. Laboratorium prowadzi także monitoring imisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz przeprowadza pomiary emisji hałasu do środowiska od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Laboratorium EKO-LABOR

Akredytacja PCA nr AB 1030

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!