Przetargi/Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

  Zapytanie ofertowe poborniki PM10 i PM2,5 1-2024

Formularz ofertowy 1-2024

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym 1-2024

 

Informacja o wyborze oferty:

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. dotyczącego dostawy poborników do poboru pyłów PM10 i PM 2,5 uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty.

 Mając na uwadze ustalone kryterium tj. kryterium najniższej ceny została wybrana oferta złożona przez:

Firmę P.P.H.U. Atmoservice Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2024

 Zapytanie ofertowe sprzęt komputerowy 2-2024

Formularz ofertowy 2-2024

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym 2-2024

 

Informacja o wyborze oferty:

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 2/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta od firmy:

Bit Computer z siedzibą przy ul. Św. Krzyża 5, 31-027 Kraków

i wobec tego została wybrana do realizacji.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2024

Zapytanie ofertowe modernizacja strony internetowej 3-2024

Formularz ofertowy 3-2024

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym 3-2024

 

Informacja o wyborze oferty:

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. dotyczącego modernizacji strony internetowej uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty.

Mając na uwadze ustalone kryterium tj. kryterium najniższej ceny została wybrana oferta złożona przez:

Firmę PRO-LINK Przemyslaw Kempczyński z siedzibą przy ul. Urodzajna 16, 85-415 Bydgoszcz

 

 

Dziękujemy za złożone oferty i udział w postępowaniu

Laboratorium EKO-LABOR

Akredytacja PCA nr AB 1030

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!