Eko-Labor - Badania środowiskowe

O NASZEJ FIRMIE

Eko-Labor - Badania środowiskowe

EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy w Krakowie prowadzi szeroki zakres badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz w środowisku ogólnym na terenie całej Polski.

Od 2009 roku Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1030.

Nieprzerwanie od kilkunastu lat prowadzimy monitoring pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym, a nasze stanowiska włączane były do ogólnopolskiej sieci monitoringowej. Ponadto wykonujemy pomiary pyłu zawieszonego PM2,5  Zobacz więcej...

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Laboratorium EKO-LABOR

Akredytacja PCA nr AB 1030

AKREDYTACJA PCA NR AB 1030

Oferujemy badania w zakresie:

  • Pobieranie próbek pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna) oraz substancji chemicznych
  • Oznaczanie stężeń pyłów przemysłowych (frakcja wdychalna i respirabilna)
  • Pomiary hałasu w środowisku pracy
  • Pomiary oświetlenia
  • Pomiary drgań mechanicznych / wibracji ogólnych i miejscowych
  • Pomiary mikroklimatu umiarkowanego i gorącego
  • Pomiary wydatku energetycznego (również dla celów ZUS)
  • Pomiary emisji hałasu do środowiska od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
  • Imisja – pobieranie i oznaczanie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5

Pełny zakres akredytacji do pobrania w PDF


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!