O NASZEJ FIRMIE

Eko-Labor - Badania środowiskowe

EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy w Krakowie prowadzi szeroki zakres badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz w środowisku ogólnym na terenie całej Polski.

Od 2009 roku Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1030.

Nieprzerwanie od kilkunastu lat prowadzimy monitoring frakcji PM10 pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym, a nasze stanowiska włączane były do ogólnopolskiej sieci monitoringowej.  Zobacz więcej...

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Laboratorium EKO-LABOR

Akredytacja PCA nr AB 1030

Oferujemy badania w zakresie:

  • Pobieranie próbek pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna) oraz substancji chemicznych
  • Oznaczanie stężeń pyłów przemysłowych (frakcja wdychalna i respirabilna)
  • Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki
  • Pomiary hałasu w środowisku pracy
  • Pomiary oświetlenia
  • Pomiary drgań mechanicznych / wibracji ogólnych i miejscowych
  • Pomiary mikroklimatu umiarkowanego i gorącego
  • Pomiary wydatku energetycznego (również dla celów ZUS)
  • Pomiary emisji hałasu do środowiska od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
  • Imisja - zawartość frakcji pyłu zawieszonego PM 10

Pełny zakres akredytacji do pobrania w PDF


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!